Program výroční konference PharmaBrain 2022

26.10.2022
 

Program

09:00 Registrace

Dopolední část - Vědecké příspěvky shrnující vybrané výsledky

09:30 Přivítání účastníků a úvodní slovo: RNDr. Karel Valeš, PhD.
09:40 Shrnutí projektového řízení: Ing. Šimon Skovajsa
09:50 Shrnutí významu projektu: prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD., FCMA
10:00 Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD., FCMA: Rychlá antidepresivní léčba založená na modelování glutamátergní transmise

11:10 Coffee-break

11:30 Prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.: Farmakologický význam modulace NMDA receptorů

12:00 - 13:00 Oběd

Odpolední část - Vědecké příspěvky shrnující vybrané výsledky

13:00 Mgr. Martin Horák, Ph.D.: Farmakologické vlastnosti duálních molekul ovlivňujících excitabilitu CNS
13:30 Doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.: Inhibitory větví kynureninové metabolické dráhy
14:00 RNDr. Karel Valeš, PhD.: Metabolické změny vyvolané opakovanou aplikací MK-801 - význam pro výzkum relapsů schizofrenie

14:30 Coffe-break

14:45 RNDr. Eva Kudová, Ph.D.: Neurosteroidy v zdraví a nemoci
15:15 Doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.: Význam glutamátergního systému v cirkadiánní fyziologii a chronoterapii

15:45 Coffee-break

16:00 - 17:00 Diskuse nad pokračováním spolupráce

17:30 Závěr

Pozvánku a program ke stažení naleznete na www stránkách NÚDZ: https://www.nudz.cz/aktuality-a-akce/vyrocni-konference-projektu-pharmabrain-2022

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky